zaloguj się   |    mapa strony   |
" />

Kodeks Poszukiwacza

KODEKS POSZUKIWACZA:

  1. Pamiętaj, że jesteś poszukiwaczem a nie barbarzyńcą  a Twoje postępowanie kształtuje opinię o wszystkich poszukiwaczach. 
  2. Przestrzegaj prawa. Nie naruszaj stanowisk archeologicznych i obiektów podlegających ochronie - w takich miejscach działaj tylko w ramach współpracy, podczas oficjalnych badań pod nadzorem archeologów. Uzyskaj wszelkie niezbędne zezwolenia władz lub właścicieli, jeśli są one wymagane. 
  3. Uszanuj zmarłych. Jeśli znajdziesz szczątki ludzkie, powiadom Policję. Pamiętaj, że przedmioty znalezione przy zwłokach, mogą pomóc w ich identyfikacji. 
  4. Zabytki historyczne, świadectwa przeszłości, należą do nas wszystkich - obecnych i przyszłych pokoleń. Jeśli natrafisz na stanowisko archeologiczne - zabezpiecz je i powiadom służby konserwatorskie. 
  5. Jeżeli znalazłeś jakikolwiek przedmiot, co do którego masz przypuszczenia, że zawiera ładunek wybuchowy, to zabezpiecz w możliwy dla ciebie sposób i zawiadom odpowiednie służby. 
  6. Bezmyślnie nie niszcz przyrody, bo jesteś jej częścią - staraj się nie zostawiać śladów swojej bytności w terenie. Zabierz znalezione śmieci ze sobą - pozostawienie śmiecia w dołku zaskutkuje tym, że za rok wykopiesz go ponownie. Dołki po sobie zakopuj. Jeśli są niezakopane dołki po innych - w miarę możności też je zakop.
  7. Rozwijaj swoje zainteresowania i namawiaj do tego innych - dziel się zdobytą wiedzą, nie ubędzie Ci jej a możesz wiele zyskać. 
  8. Uszanuj ciekawość spotkanych osób. Rozmawiaj, demonstruj sprzęt. One także mogą ci pomóc, rozmowny poszukiwacz budzi większą sympatię. 
  9. Utrzymuj dobre kontakty z innymi poszukiwaczami i namawiaj ich do przestrzegania Kodeksu. Nawiązuj i podtrzymuj kontakty z archeologami. Współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń przynosi nieraz zaskakujące efekty.
  10. Pamiętaj, że reprezentujesz elitę wśród pasjonatów historii. Pokaż więc, że jesteś dumnym odkrywcą szanującym prawo!