zaloguj się   |    mapa strony   |
" />

RODO - obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest PTTK Klub Poszukiwawczo-Eksploracyjny „Eksplorer” z siedzibą w budynku PTTK  Łódź-Polesie ul.Lipowa 48 w Łodzi.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1a RODO, w celu organizacji spotkań, wycieczek i innych akcji terenowych i miejscowych oraz sporządzania z nich relacji a także jako informacja o osiągnięciach na polu turystyki, ochrony zabytków i eksploracji / poszukiwań.

3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych, do ich sprostowania i usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, a także szczególne uprawnienia związane z procesami zautomatyzowanego przetwarzania danych (w tym dotyczące profilowania) - do chwili ich usunięcia.

4. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

5. Podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody a w wielu przypadkach jest niezbędne przy realizacji celów określonych w punkcie 2.

6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania Pani/Pana zgody.

7. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.